Fond na podporu vzdelávania

Pôžičky pre pedagógov a študentov.

Pôžička pre pedagógov 

z Fondu na podporu vzdelávania

Chcete si refinancovať staré a nevýhodné pôžičky, zrekonštruovať bývanie, kúpiť nové auto alebo zvýšiť svoju kvalifikáciu, no nezostali Vám financie navyše? Keďže vieme, že mladí vysokoškolskí pedagógovia to nemajú finančne jednoduché, štát Vám ponúka možnosť získať pôžičku pre pedagógov až do výšky 15-tisíc eur za výhodných podmienok z Fondu na podporu vzdelávania.

Kto môže získať pôžičku pre pedagógov?

 • zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahne vek najviac 35 rokov a je: 
 • vysokoškolský učiteľ podľa § 75 zákona o VŠ, 
 • výskumný pracovník podľa § 80 zákona o VŠ, 
 • umelecký pracovník podľa § 80 zákona o VŠ.
 • študent doktorandského študijného programu v dennej forme  štúdia (interný doktorand),
 • pedagogický zamestnanec podľa § 3 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov,
 • odborný zamestnanec podľa § 4 ods. 1 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Koľko si môžete požičať

 • Minimálna suma – 1 000 eur
 • Maximálna suma – 15 000 eur
 • Doba splácania – 8 – 15 rokov

Výhody pôžičky pre pedagógov

 • pôžičku do 10 000 eur môžete použiť na čokoľvek
 • do 3 000 eur nepotrebujete ručiteľa
 • nízky úrok, iba 3% p. a. (ročne),
 • vedenie účtu bez poplatkov
 • o pôžičku môžete požiadať opakovane každý kalendárny rok, pričom celková suma poskytnutých pôžičiek jednému pedagógovi nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur),
 • pôžičku môžete kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatkov,
 • máte nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie.

Kedy podať žiadosť

Žiadosť o pôžičku môžete predložiť v troch termínoch a to do 28. februára, 30. júna alebo 31. októbra príslušného kalendárneho roku.

Žiadosť o pôžičku musí byť doručená najneskôr do príslušného termínu (v prípade posielania poštou odporúčame žiadosť o pôžičku zaslať minimálne tri pracovné dni pred uplynutím stanoveného termínu).

Chcete mať vždy aktuálne informácie alebo sa dozvedieť viac o pôžičkách z Fondu na podporu vzdelávania? Tak sledujte náš web www.fnpv.sk alebo Facebook.

Študentská pôžička

z Fondu na podporu vzdelávania

Chceš sa naplno venovať štúdiu na vysokej škole a nemať stres s peniazmi? Nezískal si štipendium? Chceš cestovať alebo vyskúšať niektorý zo študijných pobytov v zahraničí? Chceš peniaze na svoje študentské nápady? Požičaj si peniaze od štátu. Fond na podporu vzdelávania podporuje študentov jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Navyše môžeš požičané peniaze minúť na čokoľvek. 

Kto môže získať študentskú pôžičku?

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program), 
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program), 
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program). 

Ak máš o pôžičku záujem musíš byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o  pôžičku žiadaš.

Koľko si môžeš požičať?

Študent I. a II. stupňa

 • Minimálna suma – 500 eur
 • Maximálna suma – 2 500 eur
 • Doba splácania – 5 – 10 rokov

Študent III. stupňa

 • Minimálna suma – 500 eur
 • Maximálna suma – 5 000 eur
 • Doba splácania – 5 – 10 rokov

Výhody študentskej pôžičky

 • pôžičku začneš splácať až po ukončení štúdia,
 • počas štúdia sa pôžička neúročí,
 • po ukončení štúdia sa pôžička úročí iba 3% úrokom
 • vedenie účtu máš bez poplatkov,
 • o pôžičku môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby vysokoškolského štúdia, najviac však počas šiestich akademických rokov,
 • máš nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie,
 • po piatich rokoch vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike máš nárok na odpis časti pôžičky.

Kedy podať žiadosť

Žiadosť o pôžičku môžeš predložiť v dvoch termínoch a to do 15. septembra a 31. októbra príslušného akademického roku.

Žiadosť o pôžičku musí byť doručená najneskôr do príslušného termínu (v prípade posielania poštou odporúčame žiadosť o pôžičku zaslať minimálne tri pracovné dni pred uplynutím stanoveného termínu).

Chceš mať vždy aktuálne informácie alebo sa dozvedieť viac o pôžičkách z Fondu na podporu vzdelávania? Tak sleduj náš web www.fnpv.sk alebo Facebook.