Anketa pre študujúcich VŠVU o kvalite vzdelávania za Akademický rok 2023/24

Aj tento rok veľmi oceníme, ak vyjadríte svoj názor na vzdelávanie na našej škole prostredníctvom anonymnej ankety.


Tohtoročná anketa

je trochu iná ako minuloročná, pretože sa chceme sústrediť konkrétnejšie na problémy a taktiež sme zapracovali mnohé z upozornení, ktoré vzišli zo spoločných  diskusií ako organizovať a koncipovať anketu. Po zvážení a diskusii sme preto tohtoročnú anketu rozdelili na

2 časti: 

  • Prvá časť ankety tak ako minulý rok zostáva na platforme MS Forms a bude venovaná všeobecnejším záležitostiam
  • Druhá časť ankety pozostáva z hodnotenia predmetov v AIS. Tu využijeme schopnosť AIS ponúknuť Vám perzonalizované hodnotenie iba tých predmetov, ktoré ste mali v zápisnom liste v tomto akademickom roku.

 


Anketu budete môcť vyplňovať v dátumoch:

od 24.5.2024, 13:00 do 19.7.2024, 13:00*

*Ak ste v poslednom ročníku, tak v prípade hodnotenia predmetov v AIS do dňa Vašej obhajoby, ak je to skôr ako 19.7.2024

 


Ďalšie podrobnosti a prístupové údaje

nájdete na Vašich školských emailových adresách.

 


Výsledky starších ankiet

vr. ankety za minulý akademický rok nájdete na našom webe v sekcii Súbory na stiahnutie / Študentská anketa

 


Ďakujeme Vám, že nám pomáhate zlepšovať našu školu!