Kotlar and collective - nowlessness; act ii: the waves

Projekt ‘nowlessness’ je autorovou reakciou na komplexné dianie vo svete.

Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves
Kotlar & collective - nowlessness; act ii: the waves.
Autor média: Ján Skaličan.

kurátor : Beata Jablonská
vernisáž : November 6, 19:00
performancie potrvajú od 19.00 do 20.00 počas vernisáže

Vlna neokonzervatizmu a xenofóbie, ktorá sa nesie spoločnosťou v spojení s ekologickou katastrofou, možnými nadchádzajúcimi diplomatickými i vojenskými konfliktmi, dokonca i rýchly rozvoj umelej inteligencie, sú všetko koncepty, ktoré majú pre budúci život na planéte možné katastrofické scenáre. Neistota sa stala charakteristickým prvkom modernej doby, či už na báze individuálneho prežívania, či celkového smerovania západnej spoločnosti, kedy preexponovaný individualizmus, ako i do seba zahľadený kapitalizmus, sa už nemajú kam vyvinúť. Pojem ’nowlessness’ (vytvorený autorom) odkazuje k absencii našich vedomostí nadchádzajúcich udalostí a ich časového ukotvenia, zároveň vypovedá o ‘nečasovosti’ týchto udalostí, ktoré prebiehajú kontinuálne, či v historických cykloch, odkazuje prostredníctvom negácie priamo k prežívaniu prítomnému momentu, v kontexte fotografického média dokonca popiera akt fotografovania ako záznamu daného momentu. Zážitok oslobodenia. Prežívanie situácie. Atmosféra priestoru. Fotografia je vystavená telesnému prežívaniu. PRIESTOR. ČAS POHYB…. Večná a neodbytná myšlienka prepojenia nášho bytia a našich činov naprieč časom a priestorom, kde všetko má svoju príčinu, následok a zmysel. Podľa objavov teoretickej fyziky prestal byť predmet nositeľom energie a účinku. Je ním energetická vlna priradená k hmote. Hmota sa rozpúšťa v systémoch korešpondujúcich vĺn, ktoré takto tvoria prvky nového obrazu mikrosveta. Tak to opísal Max Planck. Vo všeobecnej teórii relativity Albert Einstein času a priestoru priznal dynamické vzťahy. Štvrtá dimenzia sa stala geometrickou a epistemologickou kvalitou. Odvtedy sa už čas nechápe ako lineárne plynúca veličina. Takže vedľa takých otázok ako a čo je skutočnosť a kde sa nachádzame sa objavila nová: ČO JE SÚČASNOSŤ ?

Ľuboš Kotlár, Beata Jablonská

Realizáciu výstavy podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Projekt bolo možné realizovať vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja.

Výstava je súčasťou festivalu OFF Bratislava.

Na stiahnutie

tlačová správa Ľuboš KotlárDOCX, 12 KB