Záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium, forma dištančne.