Výučba teoretických predmetov

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Výučba teoretických predmetov online výučba celý semester.