Výučba odborných  predmetov

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Vrátane zapísania hodnotenia do AIS.

Kombinovaná forma podľa pandemickej situácie, pedagóg sa bude môcť rozhodnúť a posunúť výučbu aj do letných mesiacov, okrem 4. ročníka bakalárskeho stupňa a 2. ročníka magisterského stupňa.