Termín pre pedagógov na zapísanie hodnotení všetkých predmetov v AIS

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Posledný termín pre pedagógov na zapísanie hodnotení všetkých predmetov v AIS pre študentov 4. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia.