Termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Študenti doktoranského štúdia