Termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky – na základe písomnej žiadosti a následného schválenia, možný posun.