Termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce – študijný odbor Umenie

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce, študenti 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie – dištančne. V prípade potreby môže diplomant požiadať, podaním mailovej žiadosti o posunutie do 20. 4. 2021 na študijné oddelenie