Termín odovzdania diplomovej práce, sprístupnenie pre oponentov

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

V priestoroch školy a galérií (študent musí zabezpečiť vstup do galérie pre oponenta a komisiu).