Termín odovzdania diplomovej práce – študijný odbor Dejiny a prax súčasného umenia

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Odovzdanie diplomovej práce študenti 2 .ročníka magisterského štúdia študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia, dištančne.