Štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Forma podľa pandemickej situácie.

Študenti tretieho ročníka v akademickom roku 2020/2021