Sprístupnenie semestrálnych prác pre verejnosť

Akademický rok 2021/2022

Otvorené: 9.00 – 18.00