Slávnostná promócia

Slávnostná promócia absolventov magisterského a doktorandského štúdia

v Aule Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava.