Slávnostná promócia

Slávnostná promócia absolventov magisterského a doktorandského štúdia

v Aule Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava.

 


Udalosť môžete sledovať aj online ako livestream. Odkaz na stream nájdete v tejto pozvánke