Skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny – teoretické predmety

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Pre teoretické predmety a odborné predmety I., II., III. ročník bakalárskeho stupňa, I. ročník magisterského stupňa, kombinovane