Reštaurátorská tvorba – termín pre obhajobu semestrálnych prác a obhajobu bakalárskych prác

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Prezenčne.