Prvé kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Na akademický rok 2021/2022.

Prijímacie komisie vyhodnotia 1. kolo prijímacích pohovorov, ktoré prebehne dištančne bez účasti uchádzačov na všetkých študijných programoch:

maliarstvo; socha, objekt, inštalácia; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn; textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; architektonická tvorba; reštaurátorská tvorba; digitálne umenia