Prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium, prestupy

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

24. 6. 2021 pre študijné programy:

Maliarstvo, Grafika a iné médiá, Fotografia a nové médiá, Intermédiá, Socha, objekt, inštalácia, Úžitkové umenie, Textilná tvorba, Vizuálna komunikácia, Architektonická tvorba, Reštaurátorská tvorba, Dejiny a prax súčasného umenia


24. 6. – 25. 6. 2021 pre študijný program:

Dizajn


Uskutoční sa prezenčne.

Pre uchádzačov zo zahraničia pohovor dištančne.