Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Uskutoční sa prezenčne. Pre uchádzačov zo zahraničia pohovor dištančne.