Prezentácia 1. roka doktorandského štúdia pred odborovou komisiou

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Uskutoční sa dištančne.