Opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Dištančne