Opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Dištančne.