Opravný a náhradný termín – obhajoby záverečných bakalárskych prác, obhajoby semestrálnej práce

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Prezenčne.