Opravný a náhradný termín – obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

Akademický rok 2020/2021

Obhajoby prebehnú prezenčne.