Opravný a náhradný termín – obhajoby diplomových prác a štátna skúška, študijný program Dejiny a prax súčasného umenia

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Uskutoční sa prezenčne.