Obhajoby záverečných bakalárskych prác – vizuálna komunikácia, textilná tvorba, architektonická tvorba, intermédiá

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Forma prezenčne pre tieto študijné programy:

  • textilná tvorba
  • intermédiá

Forma dištančne pre tieto študijné programy:

  • vizuálna komunikácia
  • architektonická tvorba