Obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu – študijný odbor Umenie

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Prezenčne.

Zoznam študijných programov:

vizuálna komunikácia, textilná tvorba, architektonická tvorba, intermédiá, maliarstvo, dizajn, socha/objekt/inštalácia, fotografia a nové médiá, grafika a iné média, úžitkové umenie