Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky na magisterskom štúdiu – študijný odbor Dejiny a prax súčasného umenia

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Uskutoční sa prezenčne.