Konštrukcie v architektúre – obhajoba

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Konštrukcie v architektúre – obhajoba; študenti 4. ročníka – Katedra architektonickej tvorby, forma dištančne