Konštrukcie v architektúre – obhajoba, opravný a náhradný termín

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Študenti 4. ročníka – Katedra architektonickej tvorby, forma dištančne.