Katedrové hodnotenie

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Zimný semester 2020/2021


Hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia. Online, pre tieto študijné programy:

 • Maliarstvo – všetky ročníky
 • Architektonická tvorba – všetky ročníky
 • Úžitkové umenie – všetky ročníky
 • Socha, objekt, inštalácia – všetky ročníky
 • Grafika a iné médiá – všetky ročníky
 • Fotografia a nové médiá – všetky ročníky
 • Intermédiá – všetky ročníky
 • Dizajn – všetky ročníky
 • Vizuálna komunikácia – všetky ročníky
 • Digitálne umenia – 1. ročník bakalárskeho stupňa
 • Textilná tvorba – 1. a 4. ročník bakalárskeho stupňa
 • Reštaurátorská tvorba – 1. a 4. ročník, 2. ročník Ateliér maliarskej prípravy bakalárskeho stupňa