Katedrové hodnotenie – druhý a náhradný termín

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Zimný semester 2020/2021


Katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia – prezenčne, pre tieto študijné programy:

  • Textilná tvorba – 2., 3. ročník bakalárskeho stupňa a 1.ročník magisterského stupňa
  • Reštaurátorská tvorba – 2. ročník Ateliér sochárskej prípravy, 3. ročník bakalárskeho stupňa a 1.ročník magisterského stupňa