Druhé kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium – 2. turnus

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Prezenčne.

Študijné programy: textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; architektonická tvorba; reštaurátorská tvorba; digitálne umenia