Druhé kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium – 1. turnus

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Prezenčne.

Študijné programy:

  • maliarstvo
  • socha
  • objekt, inštalácia
  • intermédiá
  • fotografia a nové médiá
  • vizuálna komunikácia
  • dizajn