Dizertačné skúšky

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Zimný semester 2020/2021