Dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Dištančne