Celoškolské hodnotenie

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Uskutoční sa dištančne ako pedagogická rada.