Záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium

Akademický rok 2023/2024