Termín pre zadanie diplomovej práce vrátane štátnicových okruhov do AIS

Akademický rok 2023/2024