Termín pre zadanie diplomovej práce vrátane štátnicových okruhov do AIS

Akademický rok 2023/2024

 

*termín bol posunutý z 6.10. na 20. 10. 2023