Termín podania žiadosti o obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri

Akademický rok 2023/2024