Termín podania prihlášky na dizertačnú skúšku

Akademický rok 2023/2024