Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bc. štúdia

V piatok 20.10. o 10 hodine sa v aule Právnickej fakulty Univerzity Komenského - Šafárikovo nám. 6, uskutoční slávnostné imatrikulácie študentov a študentiek prvého ročníka bc. štúdia na VŠVU.

Kde:

 


Kedy:

  • 20. 10. 2023

    • Slavnostná ceremónia od 10:00.

      • Nácvik na imatrikuláciu (týka sa študentov a študentiek) upresníme - asi od 9:00 hod.

 


 

*Pre študentov:

  • Jedná sa o akademickú slávnosť – slávnostné odovzdávanie imatrikulačných listov z rúk pani rektorky, je vhodný primeraný spoločenský odev.