Zápis na dvojročné doplnkové štúdium

Akademický rok 2023/2024

Prezenčne, účasť povinná.


Zápis prebehne v budove na Hviezdoslavovom námestí 18, č. dv. H-135/220 od 14:00 do 15:00.