Zápis na doktorandské štúdium (denná a externá forma)

Akademický rok 2023/2024

Prezenčne


Zápis prebehne v budove na Hviezdoslavovom námestí 18, č. dv. H-103.


  • 1. ročník o 09:00, účasť povinná.
  • Vyššie ročníky o 13:00, účasť povinná.