Zápis na bakalárske štúdium – 1. ročník

Akademický rok 2023/2024

Prezenčne, účasť povinná.


Trvanie 09:00 - 11:00

 

*zápis do vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia bude prebiehať pred začiatkom akad. roka online formou podľa pokynov, ktoré budú zaslané mailom.