Obhajoby záverečných bakalárskych prác a štátna skúška na bakalárskom štúdiu pre študijné programy v študijnom odbore Umenie

Akademický rok 2023/2024