Uzávierka zberu dát k revízii vzdelávacích programov

Akademický rok 2023/2024

Periodický monitoring (písomný)