Termín pre zadanie doktorandskej témy do Ais

Akademický rok 2023/2024