Termín pre zadanie doktorandskej témy do Ais

Akademický rok 2023/2024

 

*termín zmenený z 29.2.2024